Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE: Od 1. aprila 2013. godine, obavezno podnošenje elektronske prijave na socijalno osiguranje putem Portala Centralnog registra


Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja( „Sl. Glasnik RS“ br.30/10), i Uredbom o sadržini, obrascu i načinu podnošenja prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja ( „ Službeni glasnik  RS“br 54/10 ), kao i Uredbom o izmenama i dopunama iste ( ,,Službeni glasnik RS“ br.124/12) propisano je da se registracija  osiguranika  i osiguranih lica vrši podnošenjem jedinstvene prijave u elektronskom obliku od strane podnosioca jedinstvene prijave na Portalu Centralnog registra.

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, Jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)

Član 12[s1]

Odredbe čl. 2. do 5. ove uredbe primenjuju se od 1. aprila 2013. godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako podnosilac jedinstvene prijave - pravno lice ne poseduje tehničke uslove za neposredno podnošenje Centralnom registru jedinstvene prijave u elektronskom obliku, do obezbeđenja tih uslova, a najdalje do isteka jedne godine od dana stupanja na snagu ove uredbe, jedinstvenu prijavu u elektronskom obliku može podnositi posredstvom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

 

  • Dan prijema jedinstvene prijave od strane Centralnog registra smatra se danom prijema jedinstvene prijave u svim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.
Izvor: