Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BR. 679/72 OD 29. MARTA 1972. GODINE O SVRSTAVANJU ROBA U TARIFNE BROJEVE ILI PODBROJEVE 69.09 A, 69.11, 69.13 B I 69.14 A ZAJEDNIČKE CARINSKE TARIFE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 10. MAJA 2013. GODINE - "British American Tobacco SEE" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 41/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 13. MAJA 2013. GODINE - "British American Tobacco Vranje" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 41/2013)
 • ODLUKA O STICANJU STATUSA USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2013)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA PERIOD 1.1 - 31.12.2012. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2013)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2013)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR I LABORATORIJSKO TESTIRANJE REPRODUKTIVNIH ĆELIJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2013)
 • PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012, 19/2013 i 41/2013)
 • PRAVILNIK O STANDARDIMA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2012 i 41/2013)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2013)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAŽU I KORIŠĆENJE ODREĐENIH VRSTA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE, ODNOSNO ODUZIMANJE OVLAŠĆENJA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA LICE SA SERTIFIKATOM ADN ("Sl. glasnik RS", br. 41/2013)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2012 i 41/2013)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2012, 27/2013 i 41/2013)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE AUKCIJSKE KUPOVINE/PRODAJE HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2011 i 41/2013)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA BANKAMA KRATKOROČNIH KREDITA ZA LIKVIDNOST NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2010, 3/2011, 18/2011 i 41/2013)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA KREDITA ZA ODRŽAVANJE DNEVNE LIKVIDNOSTI BANAKA NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2008 i 41/2013)
 • UREDBA O NAČINU DODELJIVANJA KORISNIČKIH DOZVOLA, METODOLOGIJI UNOSA I AŽURIRANJA PODATAKA I NAČINU PRISTUPA I KORIŠĆENJA PODATAKA IZ JEDINSTVENE BAZE CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2013)
 • REGULATION (EEC) No 679/72 OF THE COMMISSION of 29 March 1972 on the classification of goods under headings or subheadings Nos 69.09A, 69.11, 69.13, B and 69.14 A of the Common Customs Tariff - "Official Journal of the European Communities", No L 81/1 of 5.4.1972 -
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST GRADA BEOGRADA", BR. 12/2013 OD 8.4.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINA SREMA", BR. 10/2013 OD 12.4.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex