Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraZA ZDRAVSTVENU KNJIŽICU POTREBNO ISPUNITI DVA USLOVA: PLAĆENI DOPRINOSI I IZABRANI LEKAR


Overa zdravstvenih knjižica 6,9 miliona osiguranika u Srbiji za drugu polovinu godine počeće 3. juna. Uskoro i elektronske zdravstvene knjižice, pišu "Novosti".

Za markicu u zdravstvenoj ispravi sada prvi put treba ispuniti dva uslova: stari - da se uplaćuje doprinos za zdravstvo po stopi od 12,3 odsto na platu ili penziju, i novi - da osiguranik ima bar jednog izabranog lekara.

Podatke o uplati doprinosa Republički fond zdravstvenog osiguranja dobija iz Poreske uprave, a u svojoj bazi ima evidenciju o izboru lekara. Prema toj evidenciji većina osiguranika je ispunila ovaj novi uslov predviđen poslednjim izmenama zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju. A, ko još nije izabrao svog lekara, praktično nije zakasnio. Jer, izbor lekara vremenski nije ograničen, samo što će oni koji se kasnije opredele za doktora, kasnije i da overe zdravstvenu ispravu.

"Pravilnik kojim je regulisan izbor lekara kao jedan od dva uslova za overu knjižica stupa na snagu 3. juna," kaže za "Novosti" Zorica Pavlović, pomoćnik ministra zdravlja. "To je praktično i datum odloženog početka primene uslova o izboru lekara u praksi, s obzirom na to da je po Zakonu on trebalo da važi od 1. januara ove godine. Očekujemo da će se za ogromnu većinu, čak za 90 odsto osiguranika, knjižice overavati u julu. Ko do tada ne izabere svog lekara neće ostati bez prava na zdravstvenu zaštitu: na hitnu medicinsku pomoć može da računa uvek, bez obzira na to da li ima overenu knjižicu, a kada mu zatreba medicinska pomoć koja se ne smatra hitnom, prvo će da izabere lekara, pa da overi zdravstvenu knjižicu, i da onda ode na pregled."

Od 6.786.333 dosad registrovanih osiguranika, prema podacima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, svog lekara opšte medicine je izabralo njih - 5.461.146. Za jednog od 588 ginekologa u 157 domova zdravlja se odlučilo 1.059.807 žena. Pedijatra je izabralo 1.000.861 dete, a stomatologa 624.033 osiguranika.

"Knjižice će se overavati u zavisnosti od osnova osiguranja," kaže Sanja Mirosavljević, portparol RFZO. "Za zaposlene se overavaju na šest meseci, osim u slučajevima kada su radno angažovani na kraći rok. Izuzetak su i zaposleni u firmama čija stara dugovanja za zdravstveni doprinos miruju, a započele su sa uplatom tekućih obaveza za doprinos, kojima će se knjižice, takođe, overavati na tri meseca."

Izjava o izboru bar jednog izabranog lekara je obavezna prilikom overe knjižice, ali Zorica Pavlović kaže da osiguranici ne treba da "opsedaju" domove zdravlja i naknadno vade potvrde o izboru doktora. Ko je sačuvao potvrdu prilikom izbora lekara može da je dostavi kadrovskoj službi svoje firme, ili da je pokaže na šalteru RFZO ako sam ide da overi knjižicu. Za sve ostale registracija kod izabranog lekara, u principu, proveravaće se u bazi podataka.

"Neke ustanove su loše poslale podatke o izboru lekara, ali sve eventualne probleme bi direktno trebalo da rešavaju između sebe filijale RFZO i domovi zdravlja," kaže Zorica Pavlović.

Večernje novosti