Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ELEKTRONSKA UPRAVA I NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA


Subotička lokalna samouprava primenjuje informacioni sistem koji omogućava funkcionisanje E-uprave i na jezicima nacionalnih manjina, a njegova iskustva i prednosti predstavljene su čelnicima devet vojvođanskih opština sa idejom da i oni počnu da ih primenjuju u svojim sredinama.

Prezentaciju je organizovao Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine kako organi vlasti ne bi izbegavali višejezičnost u svom radu, često nesavesno, pozivajući se na finansijske razloge, odnosno prepreke službenika da koriste više jezika.

"Teškoće koje su se do sada javile u komunikaciji između organa uprave i građana na jezicima nacionalnih manjina postale su savladive uz pomoć razvoja informatičkih i komunikacionih tehnologija i sredstava" – saopšteno je iz Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine u Srbiji.

Kako se navodi, cilj ovog sastanka je bio da što veći broj lokalnih samouprava blagovremeno počne da primenjuje ovaj "dobro funkcionišući sistem".

Kako se navodi, sistem koji se već primenjuje u Subotici omogućava popunjavanje javnih isprava, donošenje upravnih akata na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi, nezavisno od jezičkih kompetencija službenika, odnosno većih investicija u opštinsku upravu.

"U svetlu interesovanja učesnika u sledećoj fazi projekta lokalne samouprave menjaju iskustva, utvrde sledeće korake moguće saradnje i tako doprineti stvaranju zajedničke višejezične sredine, odnosno ostvarivanju jezičkih i manjinskih prava u praksi" – saopšteno je iz Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine.

Izvor: Tanjug