Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - DRUGI DEO ODGOVORA NA PITANJA UČESNIKA SEMINARA "PREZENTACIJA I PRIMENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA": • Održanog u Novom Sadu •
• Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST DODATNOG ANGAŽOVANJA LICA IZABRANOG NA JAVNU FUNKCIJU

Izvor: Paragraf Lex