Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA ENERGETIKU ODOBRILA JAVNOM PREDUZEĆU "ELEKTROMREŽA SRBIJE" NOVE CENE ZA KORIŠĆENJE SISTEMA ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE: NOVA CENA PRENOSA ELEKTRIčNE ENERGIJE OD 1. MARTA 2013. GODINE


Agencija za energetiku odobrila je Javnom preduzeću "Elektromreža Srbije" (JP EMS) nove cene za korišćenje sistema za prenos električne energije.

Od 1. marta 2013. ukupna prosečna cena biće 0,435 dinara po prenetom kilovatsatu, odnosno viša za 29 odsto, umesto početkom decembra 2012. traženih 37 procenata, navodi se u saopštenju Agencije za energetiku.

Ova cena će se primenjivati direktno na korisnike sistema priključene na prenosni sistem, odnosno samo na kupce koji su po zakonu morali izaći na tržište od 1. januara ove godine, a čija potrošnja čini manje od 10 procenata srpskog tržišta.

Rast cene je najvećim delom posledica porasta troškova za nadoknadu gubitaka električne energije u prenosnom sistemu, koju JP EMS, shodno zakonu, počev od 1. januara kupuje na tržištu po ceni koja nije regulisana i koja je za više od 60 odsto veća od dosadašnje.

Ostali troškovi prenosa su uvećani znatno ispod iskazane inflacije u prethodnom periodu, dodaje u saopštenju.

Za sve ostale kupce koje snabdeva JP EPS po regulisanim cenama, povećanje troškova prenosa će biti 9,2 odsto, pošto sada to javno preduzeće istovremeno obezbeđuje, odnosno prodaje prenosu energiju za nadoknadu gubitaka i sistemske usluge.

Kako navode u Agenciji za energetiku, novi troškovi prenosa biće uključeni u cenu ovim kupcima tek kada JP EPS-u budu odobrene nove cene za javno snabdevanje. I nakon ovog povećanja, prosečna cena prenosa u Srbiji je najniža na evropskom prostoru koji pokriva asocijacija operatora prenosnih sistema ENTSO-E, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 13.2.2013.