Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE AP VOJVODINE ODRŽANE 13.2.2013. GODINE: DONETE ODLUKE O NOVIM MERAMA PRONATALITETNE POLITIKE U AP VOJVODINI


Vlada AP Vojvodine, na sednici kojom je predsedavao potpredsednik Vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj prof. dr Dragoslav Petrović, donela je odluke o novim merama pronatalitetne politike u Vojvodini, kojima se obezbeđuju viši standardi i povoljniji uslovi za ostvarivanje prava koja su već priznata Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009).

Usvojena je odluka o ostvarivanju novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete, za svu decu rođenu od 1. januara 2013. godine. Novčanu pomoć može da ostvari majka koja rodi treće dete koja u trenutku rođenja trećeg deteta ima prebivalište najmanje godinu dana na teritoriji Vojvodine. To pravo ima i otac trećeg deteta, s tim što se redosled rođenja trećeg deteta za koje otac podnosi zahtev za ostvarivanje novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete utvrđuje prema majci. Pravo na novčanu pomoć za treće dete majka i otac će ostvarivati 24 meseca. Nominalni iznos novčane pomoći Vlada Vojvodine će utvrđivati za svaku kalendarsku godinu. U 2013. godini planirano je 12.000 dinara mesečno za majku, ili oca trećeg deteta.

Odlukom o ostvarivanju novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete, uveden je novi set mera populacione politike u AP Vojvodini, koji počinje da važi od 1. januara 2013. godine, čime su prestale da važe ranije odluke o pravima na pomoć roditeljima sa decom. Međutim, novčana pomoć porodici u kojoj su rođeni blizanci, trojke, odnosno četvorke, roditeljski dodatak za prvo dete, kao i sredstva za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi za treće i četvrto dete, po odluci Vlade Vojvodine, biće isplaćeni porodicama za svu decu koja su rođena do 31. decembra 2012. godine.

Pokrajinska vlada dala je saglasnost na izmenu Finansijskog plana Stručne službe za realizaciju programa privrednog razvoja Vojvodine, kojim se predviđaju sredstva za finansiranje poslovnih inkubatora u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu i Senti. Vlada Vojvodine je, takođe, dala saglasnost na godišnje programe rada dve značajne ustanove kulture: Srpskog narodnog pozorišta i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 13.2.2013.