Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS USVOJILA KONAČAN IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU NACIONALNOG PROGRAMA ZA INTEGRACIJU U EVROPSKU UNIJU: PLAN USKLAđIVANJA SA PRAVNIM NORMAMA EU ISPUNJEN 88 ODSTO


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici konačan Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za integraciju u Evropsku uniju (NPI) za period od jula 2008. do 31. decembra 2012. godine, u skladu sa kojim je ovaj četvorogodišnji plan usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim normama EU ispunjen 88 odsto.

U izveštaju, koji je sačinila Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, navodi se da je od ukupno planirana 1.172 propisa (zakona i podzakonskih akata) usvojeno 1.030.

Prema rezultatima Izveštaja, NPI je u odnosu na planirane obaveze za četvrto tromesečje 2012. godine u celini, a uzimajući u obzir unapred izvršene obaveze, kao i obaveze zaostale iz ranijih perioda, ispunjen 51 odsto, odnosno od planirana 94 propisa usvojeno je 48.

Dobijanje statusa kandidata i predstojeće stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, između ostalog, ukazuju na potrebu donošenja novog dokumenta - nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU.

Priprema tog dokumenta, koji će biti primenjivan u narednim koracima u procesu evropskih integracija, jeste u završnoj fazi i na njegovoj izradi angažovana su sva tela Vlade nadležna za koordinaciju procesa pristupanja EU.

Sa otpočinjanjem pregovora o pristupanju Srbije EU, nacionalni program će odražavati i rezultate procesa pregovora o članstvu i obuhvataće sve one zakonodavne aktivnosti i reformske procese koje je potrebno preduzeti radi ispunjavanja merila za otvaranje pregovora u svakom od 35 poglavlja, kao i za njihovo zatvaranje, navodi se u saopštenju Kancelarije za evropske integracije.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 13.2.2013.