Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MIŠLJENJE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA


Agencija za borbu protiv korupcije analizirala je Nacrt zakona o zaštiti prava pacijenata. Mišljenje o Nacrtu zakona prosledila je Ministarstvu zdravlja, a ovo su zaključci do kojih je Agencija došla nakon izvršene analize Nacrta:

 •Iako je obrazloženjem Nacrta Zakona o zaštiti prava pacijenata, kao i samim nazivom proklamovan cilj ovog akta, a to je zaštita prava pacijenata, Agencija smatra da postojećim Nacrtom zakona nije moguće ostvariti ovakav cilj s obzirom na to da tekst ne sadrži odredbe kojima se uređuje način ostvarenja utvrđenih prava, a sa druge strane, nije ustanovljena obaveza za zdravstvene ustanove da poštuju prava pacijenata, odnosno sankcije za kršenje, odnosno nepoštovanje propisanih prava pacijenata.

•Ovim Nacrtom je potrebno detaljno urediti institute zaštitnika prava pacijenata i Saveta za zdravlje, njihovu nadležnost, finansiranje, procedure postupanja kao i način izbora. Ukoliko se ova pitanja ne urede, dovodi se u pitanje mogućnost primene ovog zakona.

 •Potrebno je brisati odredbe Nacrta zakona koje utvrđena prava pacijenata ograničavaju materijalnom situacijom ili odredbama drugih zakona, npr. utvrđeno je pravo na dostupnost zdravstvene zaštite u granicama materijalnih mogućnosti sistema zdravstvene zaštite.

Kompletan tekst Mišljenja o Nacrtu zakona o zaštiti prava pacijenata možete preuzeti putem linka: http://www.acas.rs/images/stories/Misljenje_Zakon_pacijenti.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 13.1.2013.