Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IMENOVANJE TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI MERILA: PRAVILNIK STUPA NA SNAGU 17. JANUARA 2013. GODINE


U "Sl. glasniku RS", br. 2/2013 od 9. januara 2013. godine objavljen je Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila, koji stupa na snagu 17. januara 2013. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanja, vođenje registra imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila, kao i prijavljivanje imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila odgovarajućoj međunarodnoj organizaciji.

Izvor: Vebsajt Direkcije za mere i dragocene metale, 13.1.2013.