Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - ODREDBE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI KOJE SU U PRIMENI OD 1. JANUARA 2013. GODINE
• Stručni komentar - SASTAVLJANJE OBRASCA IZVEŠTAJA O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE ZA 2012. GODINU: • Rok za dostavljanje 28.2.2013. godine •
• Stručni komentar - SASTAVLJANJE OBRAZACA BILANS STANJA I BILANS USPEHA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE ZA 2012. GODINU: • Rok za dostavljanje 28.2.2013. godine •
• Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN KOMISIONE PRODAJE POLOVNIH AUTOMOBILA KOJE UVOZE KOMITENTI - FIZIČKA LICA
• Zatezna kamata za decembar 2012. godine
• Indeksi potrošačkih cena za decembar 2012. godine

Izvor: Paragraf Lex