Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FOTOGRAFI POKRENULI PETICIJU PROTIV IZMENA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA


Predlog izmena Zakona o autorskim i srodnim pravima izradili su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavod za intelektualnu svojinu, on je u završnoj fazi i uskoro ide u skupštinsku proceduru.

Fotografi su zato pokrenuli peticiju protiv izmena Zakona, jer on, prema mišljenju svih učesnika današnje konferencije, degradira novinarske i fotografske profesije i za posledicu može imati srozavanje kvaliteta sadržaja na štetu medijskih potrošača.

Zvezdan Mančić iz Centra za razvoj fotografije ističe da su osnovne zamerke zakonskom predlogu što je usmeren na degradaciju autorskih prava i nemogućnost njihove zaštite.

  • Nacrt predviđa da onaj ko povredi prava autora odgovara "po opštim principima za naknadu štete" koje propisuje Zakon o obligacionim odnosima.

"Međutim povrede moralnih prava autora (prava na potpis) za koje autori imaju prema Zakonu pravo na naknadu nematerijalne štete, sada uopšte na predviđa kao osnov po kome se naknada može tražiti pa je time ostvarenje prava na naknadu apsolutno nemoguće iako je zakonom propisano, Zakon će sam sebi biti protivrečan", rekao je Mančić.

  • Kao drugi problem naveo je to što zakonodavac, pravdajući se potrebom usklađivanja Zakona sa Bernskom konvencijom, uvodi široku definiciju po kojoj se autorskim delom ne mogu smatrati "dnevne novosti i druge vesti koje imaju karakter medijskih informacija".

Ovakva definicija je proizvod slobodnog tumačenja Bernske konvencije i od nje odstupa kako u samom tekstu tako i u smislu odredbe na koju se zakonodavac poziva, istakli su učesnici današnje konferencije, uz napomenu da je ta konvencija doneta 1896. godine, a poslednji put inovirana pre više od četiri decenije.

Izvor: Tanjug