Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:

PRAVA I OBAVEZE PORESKOG OBVEZNIKA NA KRAJU 2013. I POČETKOM 2014. GODINE IZ UGLA PRIMENE ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - "Sl. glasnik RS", br. 108/2013

KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DUVANU - "Sl. glasnik RS", br. 108/2013

KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - "Sl. glasnik RS", br. 108/2013

KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA - "Sl. glasnik RS", br. 108/2013

KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA - "Sl. glasnik RS", br. 108/2013

NERADNI DANI I PRAVO NA NAKNADU ZARADE I UVEĆANU ZARADU POVODOM NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA 2013/2014. GODINE

OD 1. JANUARA 2014. GODINE NOVI IZNOSI AKCIZE NA CIGARETE, DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI

OPOREZIVANJE PROMETA ROBA I USLUGA SA AP KOSOVO I METOHIJA

INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA NOVEMBAR 2013. GODINE

PORESKI ASPEKT OTPISA I ISPRAVKE VREDNOSTI KRATKOROČNIH POTRAŽIVANJA U 2013. GODINI

PRIMENA PROPISA O RAČUNOVODSTVU I O REVIZIJI KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Decembar 2013. godine

CARINSKI INSTRUKTOR:
KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Januar 2014. godine

UVOZ OPREME PO OSNOVU ULOGA STRANOG LICA U 2014. GODINI: • Primena Odluke o određivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine - "Sl. glasnik RS", br. 106/2013

NEMOGUĆNOST PREBIJANJA DUGOVANJA PREMA NEREZIDENTU SA ODOBRENJEM PO OSNOVU ISPOSTAVLJANJA KREDIT NOTA TOG NEREZIDENTA

Izvor: Paragraf Lex