Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


SADRŽINA DOSIJEA ZAPOSLENOG U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA • Dokazi o ispunjenosti uslova za rad u ustanovi i druga dokumenta u skladu sa pozitivnim propisima

PRIMENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA PRILIKOM ZAKLJUČIVANJA UGOVORA O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA

Izvor: Paragraf Lex