Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Uprava carina: DOPUNA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA - "Sl. glasnik RS", br. 104/2013 - Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka: član 4
  • Uprava carina: DOSTAVA VAŽEĆIH OTISAKA PEČATA KOJI SE KORISTE OD STRANE CARINSKIH ADMINISTRACIJA NEMAČKE I ESTONIJE PRILIKOM OVERE CERTIFIKATA O POREKLU EUR.1 - Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane: član 17
  • Uprava carina: PREVOZ STVARI U BILATERALNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE HRVATSKE VAN REŽIMA DOZVOLA OD 1.1.2014. GODINE - Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju: čl. 42 i 43
  • Uprava carina: SPROVOĐENJE OBEZBEĐENJA PLAĆANJA CARINSKOG DUGA KOJI BI MOGAO NASTATI KOD PREFERENCIJALNOG UVOZA (DEPOZIT) - Carinski zakon: čl. 93 i 232
  • Uprava carina: SPROVOĐENJE ODGOVARAJUĆEG CARINSKOG POSTUPKA NAD VOZILOM KOJE JE BILO PREDMET CARINSKOG POSTUPANJA U SKLADU SA ZAKONOM O DONACIJAMA I HUMANITARNOJ POMOĆI - Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći: član 7
Izvor: Paragraf Lex