Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

OKRUGLI STO: TRANSPARENTNOST VLASNIŠTVA NAD MEDIJIMA


·         OKRUGLI STO – 14. decembar 2012. u 10 časova. Aeroklub Uzun Mirkova 4/2 Beograd. Organizatori: Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije i Fondacija Konrad Adenauer

10.00 – 11.00 

1. Slučaj Press - može li država da utvrdi ko su stvarni vlasnici medija

2. Kako urediti transparentnost vlasništva zakonom i u praksi

3. Postoji li politička volja da se ova oblast uredi

11.00 – 11.30  Diskusija

11.30 Koktel

Učesnici:

Zlata Đorđević, član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

Dragomir Trninić, načelnik sektora za operativne poslove Agencije

Rade Veljanovski, Fakultet političkih nauka

Dragan Kolarević, Ministarstvo kulture

Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja

Ljiljana Smajlović, UNS

Vukašin Obradović, NUNS

Izvor: NUNS