Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

U SLOVENIJI NA SNAGU STUPIO ZAKON PREMA KOJEM ĆE JEDNOM MESEČNO BITI OBJAVLJIVANA LISTA POREZNIH DUŽNIKA, ČIJE OBAVEZE PREMA DRŽAVI PRELAZE 5.000 EVRA


U Sloveniji je na snagu stupio zakon prema kojem će jednom mesečno biti objavljivana lista poreznih dužnika, čije obaveze prema državi prelaze 5.000 evra, uz predviđenu tromesečnu "amnestiju" uoči javne objave.

Dužnicima je pružena prilika da dug namire ili smanje do 15. marta naredne godine i na taj način izbegnu javnu objavu, odnosno stavljane na "listu srama".

Kako je za televizijsku stanicu "Pop" u utorak pojasnio predstavnik državne poreske uprave Stojan Glavač, prva lista dužnika biće objavljena na stranicama poreske i carinske uprave tek 15. marta 2013.

Iako su izmene zakona o poreskom postupku već na snazi, njima se određuje da se na poreski "stub srama" stave oni koji s podmirenjem obaveza kasne najmanje 90 dana, ali se zakon ne može primenjivati retroaktivno na one koji u sadašnjem trenutku toliko kasne.

Naredna tri meseca će moći da svoje dugovanje podmire ili smanje na iznos niži od 5.000 evra, a mogu se dogovoriti i o otplati duga na rate.

Prilikom prihvatanja izmena zakona o poreskom postupku, prošlog meseca u parlamentu se niko nije otvoreno suprotstavio objavljivanju "liste srama" za porezne dužnike, iako su iz opozicije ukazali da to neće doprineti željenom povećanju "poreske kulture".

Umesto toga, mišljenje je predstavnika pojedinih opozicionih stranaka u slovenačkom parlamentu, trebalo bi povećati sposobnost državnih organa da naplaćuju poreze, carinska i druga davanja.

Izvor: Tanjug