Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

OKRUGLI STO "GENETSKI MODIFIKOVANA HRANA - DA ILI NE?": 17.12.2012. godine


Privredna komora Beograda - Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije, Zadružni savez Beograda i Udruženje trgovine pozivaju na učešće u radu okruglog stola "Genetski modifikovana hrana - da ili ne?"

Upotreba GMO je detaljno regulisana u SAD i EU. Kod nas, iako postoji rigorozna regulativa, postoje pokušaji da se na mala vrata uvede upotreba ove hrane o kojoj se još uvek ne zna dovoljno. Učestvujte u radu okruglog stola jer pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji će neminovno zahtevati od nas ustupke kad je reč o prometu i proizvodnji ove hrane. Okrugli sto će biti održan u ponedeljak, 17.12.2012. godine u 13:00 h u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 4 na IV spratu. Za sve dodatne informacije i prijavu učešća kontakt osoba: Nemanja Petrović, tel: 011/ 2642 483, mob. 065/ 377 6 333, e mail: nemanjap@kombeg.org.rs.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 12.12.2012.