Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

VRHOVNI KASACIONI SUD: NEDOZVOLJENO UPLITANJE POLITIKE U RAD SUDOVA


Kolegijum Vrhovnog kasacionog suda saopštio je danas da izjave pojedinih predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti kojima pokušavaju da utiču na tok i ishod sudskih postupaka predstavljaju nedozvoljeno uplitanje politike i urušavanje ugleda sudske vlasti i statusa sudova.

Kolegijum Vrhovnog kasacionog suda je reagovao povodom, kako se navodi u saopštenju, učestalih napada na sudove od strane predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti i istupanja preko sredstava javnog informisanja kojima se daju i nepotpune i netačne informacije o radu sudova.

"Kolegijum Vrhovnog kasacionog suda ponovo ukazuje javnosti da je sudska vlast nepristrasna, nezavisna i samostalna od zakonodavne i izvršne vlasti, pa stoga neprimerene izjave pojedinih nosilaca javnih funkcija kojima se čini pokušaj uticaja na tok i ishod sudskih postupaka, predstavljaju nedozvoljeno uplitanje politike i urušavanje ugleda sudske vlasti, a time i statusa sudova", navodi se u saopštenju.

Izvor: