Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR


• DRŽAVLJANSTVO U PRAVNOM SISTEMU ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NACIJA: • Subjekti i zaštita prava na državljanstvo - opšti i poseban pristup pravu •

• KOMENTAR UREDBE O ENERGETSKI ZAŠTIĆENOM KUPCU, ODNOSNO UGROŽENOM KUPCU TOPLOTNE ENERGIJE - "Sl. glasnik RS", br. 90/2013

• ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU KANDIDATA PRIJAVLJENOG NA KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

• KOMENTAR "REVIDIRANE" FISKALNE STRATEGIJE ZA 2014. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2015. I 2016. GODINU

Izvor: Paragraf Lex