Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: PORESKO OSLOBOĐENJE OD KAPITALNOG DOBITKA KOD REŠAVANJA STAMBENOG PITANJA ČLANA PORODICE (DOMAĆINSTVA) - Zakon o porezu na dohodak građana: član 79
  • Ministarstvo finansija: PRIZNAVANJE PRAVA NA LIČNE ODBITKE OBVEZNIKU GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA IZDRŽAVANE ČLANOVE PORODICE - Zakon o porezu na dohodak građana: član 88
  • Uprava carina: CENA ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA 42. NEDELJU 2013. GODINE - Carinski zakon: član 45
  • Uprava carina: PRIVREMENO OTVARANJE REČNOG GRANIČNOG PRELAZA PRAHOVO, RADI IZVOZA ŽITARICA (KUKURUZA I PŠENICE) U PERIODU OD 24.10.2013. DO 24.4.2014. GODINE - Zakon o zdravlju bilja: član 66
  • Uprava carina: PRIVREMENO OTVARANJE ŽELEZNIČKOG GRANIČNOG PRELAZA BOGOJEVO ZA UVOZ MINERALNOG ĐUBRIVA U PERIODU OD 1.11.2013. DO 31.3.2014. GODINE - Zakon o zdravlju bilja: čl. 66 i 67
Izvor: Paragraf Lex