Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KONFERENCIJA BEOGRADSKE BERZE UPGRADE IN BELGRADE 2012: 21. NOVEMBRA 2012. GODINE


Na Konferenciji u organizaciji Beogradske berze UPGRADE IN BELGRADE 2012 koja će se održati 21. novembra u hotelu Tulip Inn Putnik, u okviru panela posvećenog pitanjima inicijalne javne ponude akcija, učesnicima skupa obratiće se i gospodin Martin Hinteregger, direktor sektora korporativnih finansija u Erste Group Bank iz Beča.

U okviru prezentacije, gospodin Hinteregger daće kratak osvrt poslovanja jedne od vodećih banaka u Centralnoj i Istočnoj Evropi, kao i pregled trendova u oblasti investicionog bankarstva. U uvodnom delu, gospodin Hinteregger posvetiće pažnju trenutnom stanju na tržištima kapitala, kao i perspektivama da okruženje u kojem funkcionišu tržišta kapitala ostane pozitivno.

Osnovna tema prezentacije su pitanja vezana za uspešnu relaizaciju inicijalne javne ponude akcija na tržištu kapitala (IPO). U tom smislu, teze koje će obraditi odnose se, između ostalog, na dilemu da li je IPO instrument koji bi kompanije trebalo da koriste za finansiranje rasta i razvoja, razlozi za i protiv IPO, kao i specifična pitanja kojima se kompanije moraju baviti ukoliko se odluče za ovaj način prikupljanja kapitala. Pomenuta dilema dodatno će biti dekomponovana tezama - da li bi kompanije trebalo da budu listirane na berzi ili ostanu u statusu privatne, da li podeliti kontrolu nad kompanijom, i da li finansirati rast zajedno sa partnerom? U svom obraćanju gospodin Hinteregger osvrnuće se i na prednosti procesa inicijalne javne ponude (IPO) za kompanije - u pogledu jačanje baze kapitala preko korišćenja akcija kao mehanizma pribavljanja kapitala, mogućnosti da se ostane nezavisan tako što će se akcije distribuirati većem broju institucionalnih investitora, kao i pozitivne efekte koje IPO ima na proizvode i usluge, ali i na zaposlene (davanje akcija menadžerima i zaposlenima itd.). Ukoliko se odluče za IPO, kompanije moraju biti spremne i na neke od prepreka koje mogu biti finansijske, pravne i organizacione prirode... ali i na publicitet koji IPO ima, količinu potrebne dokumentacije...itd.

Ključne stvari za uspešnu realizaciju IPO jesu postavljanje iskusnog i ubedljivog menadžmenta, spremnog na odricanja. Važno je definisanje strategije, jasno pozicioniranje, postavljanje troškove naspram kvaliteta, uspostavljanje prakse vrhunskog finansijskog izveštavanja... Navedeno podrazumeva moderan menadžment informacionih sistema, usvojene međunarodne računovodstvene standarde, kao i spremnost na kvartalno izveštavanje investicione javnosti o postignutim poslovnim i finansijskim rezultatima....

Ključna stvar jeste da bi trebalo biti svestan da IPO nije šetnja u parku, ali to je stvar koja će svaku kompaniju učiniti boljom…

U poslednjem segmentu svog obraćanja, gospodin Hinteregger posvetiće nekoliko reči i oblasti "private equity" koja je ponovo u fokusu učesnika finansijske industrije.

Biografija

Martin Hinteregger je zaposlen u Erste Grupi od 1998. godine. Pre dolaska u Erste Grupu, Martin je radio u timovima za transakcije na tržištima kapitala u okviru CA IB Investmentbank AG i Creditanstalt (kasnije, BA-CA, HVB Grupa i UniCredit Grupa).

Martin je, između ostalog, bio odgovoran za project menadžment različitih transakcija na tržištu kapitala, kao što su IPO i povećanja kapitala u sektorima kao što su nekretnine, poštanske usluge, inženjering, nafta i gas, finansijske usluge, automobilska industrija i igre na sreću. Njegov lični skor na tržištima kapitala uključuje 75 poslova u 9 zemalja sa ostvarenim iznosom od otprilike 25 milijardi evra (od čega 13 milijardi evra kao vodeći rukovodilac).

Od februara 2012. godine, Martin je, u okviru Erste Grupe, odgovoran za tržišta kapitala i M&A operacije na svim tržištima na kojima je Banka aktivna, i predvodi tim sa sedištem u Beču, Pragu, Varšavi, Beogradu, Bukureštu, Istanbulu i Hong Kongu.

Martin je stekao diplomu Bečkog univerziteta za ekonomiju i poslovnu administraciju i poseduje zvanje sertifikovanog evropskog finansijskog analitičara (CEFA).

Izvor: Redakcija, 12.11.2012.