Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 107 OD 9.11.2012/ODABRANI DOKUMENTI


 • ZAKON O AMNESTIJI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012)
 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012)
 • ZAKON O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012)
 • ZAKON O UPRAVLJANJU MIGRACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, "VOLKSBANK" A.D. BEOGRAD, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, AMSTERDAM TRADE BANK NETHERLANDS I DEUTSCHE BANK AG LONDON PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012)
 • ODLUKA O BROJU POSEBNIH SAVETNIKA MINISTARA I MERILIMA ZA NAKNADU ZA NJIHOV RAD ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012)
 • PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA ELEKTRONSKIH EVIDENCIJA KOJE BANKA DOSTAVLJA PORESKOJ UPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SEKUNDARNIH SIROVINA I USLUGA KOJE SU NEPOSREDNO POVEZANE SA SEKUNDARNIM SIROVINAMA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLUGA PRUŽENIH ELEKTRONSKIM PUTEM, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012)
 • STRATEGIJA RAZVOJA OBRAZOVANJA U SRBIJI DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NADLEŽNOSTI, DELOKRUGU, ORGANIZACIJI I NAČINU POSLOVANJA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012)
Izvor: Paragraf Lex