Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - PRIKLJUČENJE OBJEKATA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA NA ELEKTROENERGETSKI SISTEM, SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRIKLJUČENJE SOLARNIH KOLEKTORA
• Pitanje i odgovor - OBAVEZA PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I POSLE KONVERZIJE PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE
• Pitanje i odgovor - RAD NA DAN DRŽAVNOG PRAZNIKA I OBAVEŠTENJE O RADNOM VREMENU
• Pitanje i odgovor - STICANJE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI ODRŽAJEM KOJA JE BILA PREDMET USMENOG UGOVORA

Izvor: Paragraf Lex