Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

USVOJENA STUDIJA OPŠTEG KONCEPTA METRO SISTEMA GRADA BEOGRADA


Studija opšteg koncepta metro sistema grada Beograda usvojena je na sednici Skupštine grada. Gradonačelnik Dragan Đilas podsetio je da je prvi koncept beogradskog metroa bio laki šinski sistem, ali je gradska vlast zaključila da za Beograd taj model nije dovoljan i da grad mora da dobije nezavisni šinski sistem.

-Beogradski metro se ni na jednom jedinom mestu neće ukrštati s drumskim saobraćajem. "Alstom" je jedna od najvećih svetskih firmi koja se ovom oblašću bavi i sa njom ćemo pregovarati javno, a cene koje bude nudila uporedićemo sa drugim cenama. Tu neće biti prostora za korupciju i bilo kakve zloupotrebe.

Cena metroa će zavisiti od toga da li je nadzemni ili podzemni i koliko ima stanica, a što se građevinskih radova tiče, to je ogroman projekat i on zaslužuje raspisivanje međunarodnog tendera - rekao je Đilas.

Prema njegovima rečima, iduće godine grad će ući u izradu studije za drugu liniju metroa.

- U izgradnju metroa ćemo ući samo ako obezbedimo finansijska sredstva. Jasno je da Beograd u vreme krize, sa budžetom od 600 miliona evra, nema mogućnosti da sam gradi metro, ali očekujemo da ćemo iz krize izaći i da ćemo pregovarati i sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Evropskom investicionom bankom, ali i svima ostalima koji su spremni da ponude povoljne kredite sa velikim grejs periodom.

Aleksandar Antić je podsetio da se polemika oko metroa u Beogradu vodi više od 40 godina, te je potpuno logično očekivati da se ona i danas nastavi.

- Ono oko čega nema dileme jeste da je naša država potpisala međunarodni sporazum s Francuskom, u kojem je jedna od tačaka zajednički odnos i partnerstvo u izgradnji metroa. Danas smo tek na prvom koraku u tom velikom poslu. Studija daje smernice ka izradi plana prve linije metroa. Neprestano vraćanje unazad nas i dovodi do toga da smo u zaostatku u odnosu na velike evropske gradove, tako da uprkos ozbiljnoj raspravi, jednostavno moramo da krenemo napred - naglasio je Antić.

Prema rečima gradskog arhitekte Dejana Vasovića, studija koja je donacijom francuske vlade poverena kompaniji "Ežis Rejl", predstavlja prvu fazu, a druga faza je izrada idejnog projekta prve linije metroa. Studija je koncipirana u šest poglavlja: u prvom su dokumenti koje je usvojila Skupština grada Beograda, u drugom je analiza postojeg saobraćaja i trendovi razvoja i konfiguracija metro mreže. Tu su analizirana dosad predložena rešenja, uz njihove ispravke ili potvrde.

- Studijom su definisane tri linije beogradskog metroa kao koncept, i to prva koja spaja istok i zapad grada, odnosno od Zemuna do Konjarnika. Druga linija spaja jug i sever, od Orlovače do centra grada i dalje ka Karaburmi, a treća je veza između juga i istoka, to jest Čukarice i Novog Beograda i Zemuna. Jedan od najvažnijih zahteva bio je da metro bude u potpunosti nezavisan u odnosu na ostale sisteme prevoza u Beogradu - rekao je Vasović.

Prema njegovim rečima, prva linija metroa trebalo bi da bude duga 14 kilometara, a ukupna dužina čitavog metroa 41 kilometar. Metro mreža bila bi nosilac javnog saobraćaja, a njoj bi se prilagodili svi ostali oblici. Studija predlaže i metro stanice i napravljeno je saobraćajno modelovanje broja putnika, koje je pokazalo da je maksimalni kapacitet ovog sistema 18.000 putnika u vršnom satu sa vozilima dužine do 70 metara, a čak 24.000 u vršnom satu sa vozilima od 90 metara. Prema svim istraživanjima, kad sve tri linije budu urađene najviše što ćemo imati na pojedinim stanicama biće oko 12.500 putnika.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 12.11.2012.