Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA ODRŽANE 9.11.2012. GODINE


Odbornici Skupštine grada Beograda su usvojili Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda.

Biljana Čukić iz Sekretarijata za poljoprivredu istakla je da je ovim predlogom obuhvaćeno 13 gradskih opština, koje na svojoj teritoriji imaju poljoprivredno zemljište u društvenoj svojini, i koje će se putem javnog nadmetanja dati u zakup na korišćenje.

Odbornici su usvojili Predlog odluke o načinu postupanja o stvarima koje su u javnoj svojini grada Beograda, odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja. Takođe i Predlog odluke o izmeni odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd. Članica gradskog veća Marija Leković rekla je u uvodnoj napomeni da je ovim odlukama obuhvaćeno niz različitih situacija u kojima je potrebno postupanje grada kao odgovornog vlasnika, kao i korekcija cena zakupnine i povećanje stope poreza na dodatu vrednost sa 18 na 20 odsto.

Tokom zasedanja gradskog parlamenta usvojen je Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o komunalnom redu, kojim će biti regulisan postupak o postavljenju javnih solarnih punjača, kao i regulisanje rada uličnih izvođača na javnim površinama, poput muzičara, pantomimičara, glumaca i plesača, istakao je Sekretar za komunalne i stambene poslove Predrag Petrović.

U nastavku rada usvojen je Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o Gradskoj upravi grada Beograda, s obzirom da je došlo do formiranja novih sekretarijata, poput Sekretarijata za poljoprivredu ili spajanja nekih sekretarijata iz predhodnog saziva.

Odbornici su usvojili i Predlog odluke o izmeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd", Javnog radiodifuznog preduzeća Studio B i predloge rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova upravnih i nadzornih odbora u toj televiziji, kao i jednom broju javnih preduzeća.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 12.11.2012.