Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE OD ZNAČAJA ZA BUDŽETSKO POSLOVANJE: • Ažurno dana 9.11.2012. godine •
• Stručni komentar - NA SAJTU UPRAVE ZA TREZOR OBJAVLJENA NOVA TARIFA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA

Izvor: Paragraf Lex