Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraADVOKATI BRANE BEZ NADOKNADE


SRPSKI sudovi na ime odbrane po službenoj dužnosti advokatima duguju nekoliko stotina miliona dinara, dok je dug policije mnogo veći, nekoliko milijardi dinara. Na izmirenje obaveza koje država ima prema njima, advokati čekaju i po nekoliko godina. Da je situacija veoma alarmantna govori činjenica da je zbog teškog materijalnog stanja sve više ljudi koji nemaju novca da plate izabranog advokata, pa je samim tim povećana potreba za braniocima po službenoj dužnosti.

Dragoljub Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije, ističe da Vlada Republike Srbije u prethodnom mandatu nije predvidela dovoljno sredstava za odbrane po službenoj dužnosti. Povodom toga, poslali su dopise Vladi Srbije, Ministarstvu pravde i Ministarstvu unutrašnjih poslova u kojem traže da po hitnom postupku uzmu u razmatranje pitanje dugovanja, kao i da predlože rebalans budžeta.

- Građani koji nemaju dovoljno sredstava da plate svoju odbranu u svakom trenutku imaju pravo da dobiju branioca, određenog po službenoj dužnosti od prvog trenutka započinjanja postupka - kaže Đorđević. - Pokazalo se da Ministarstvo pravde nije realno predvidelo kolika su sredstva neophodna za službene odbrane, a Ministarstvo policije uopšte nije ni tražilo sredstva za ova plaćanja. Ima kolega koji imaju samo službene odbrane pred policijom, a nisu za to dobili ni dinara.

Đorđević napominje da po odluci Ministarstva pravde nagrada za rad branilaca po službenoj dužnosti iznosi 50 odsto od važeće tarife.

- To znači da polovinu sredstava za ove namene obezbeđuje, odnosno plaća država, a drugu polovinu advokatura - napominje naš sagovornik. - Advokatura to čini sa punom profesionalnom odgovornošću i shvatanjem ovog važnog instituta, pre svega u javnom interesu i u interesu građana.

Advokat Slobodan Stojanović za “Novosti” ističe da za 37 godina, koliko se bavi ovim poslom, “nije imao goreg dužnika od države”.

- Samo pred Specijalnim sudom sam u poslednje dve godine branio po službenoj dužnosti u četiri postupka, koja su trajala u proseku 30 radnih dana, a za to sam dobio nula dinara - ogorčen je Stojanović. - Takvi predmeti mi ugrožavaju egzistenciju. U Komori sam javno rekao da prekinemo odbranu po službenoj dužnosti dok nam se ne isplate sva dugovanja. Pre nekoliko godina sam tužio državu i dobio sam spor, ali šta će mi da se tužim za nešto što je nesporno. Kad bi mi isplatili barem polovinu onoga što mi duguju bio bih zadovoljan.

Stojanović dodaje da će zbog celokupne ekonomske situacije biti sve veća potreba za advokatima po službenoj dužnosti i da država zato mora da bude spremna da “odreši kesu”. 

Izvor: N. BIJELIĆ, Novosti.rs