Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPRODATA CELA EMISIJA TROGODIŠNJIH DRŽAVNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE: Aukcija trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, održana 12.9.2012. godine


Na aukciji trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, održanoj 12. septembra 2012. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 10.000.000.000 dinara.

Ukupan obim tražnje iznosio je 10.371.380.000 dinara, odnosno 103,71 odsto obima emisije. Realizovano je 1.000.000 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 10.000.000.000 dinara, što predstavlja 100 odsto obima emisije.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 15,99 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 14. septembra 2015. godine. Datumi dospeća kupona (10,00% godišnje) su 14. mart i 14. septembar. Isplata kupona vršiće se polugodišnje do datuma dospeća.

Izvor: Vebsajt Uprave za trezor, 12.9.2012.