Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PARAGRAF E-PRESS/ Prilozi objavljeni na današnji dan:


• ODLUČIVANJE I DODELA AKREDITACIJE: • Postupak odlučivanja detaljno opisan u Proceduri ATS-PR15 i objavljen na Vebsajtu Akreditacionog tela Srbije 9.9.2012. godine •

Izvor: Paragraf Lex