Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 71 OD 9.8.2013/ODABRANI DOKUMENTI


 • UREDBA o izmeni Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2013. godini
 • ODLUKA o ulasku nosilaca svih vrsta putnih isprava Ujedinjenih Arapskih Emirata u Republiku Srbiju bez vize
 • STRATEGIJA zaštite potrošača za period 2013–2018. godine
 • ZAKLjUČAK o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013–2018. godine
 • PRAVILNIK o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja savetnika za zaštitu prava pacijenata
 • PRAVILNIK o obrascu i sadržini službene legitimacije savetnika za zaštitu prava pacijenata
 • ISPRAVKA Pravilnika o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača turističkog voza
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
 • ISPRAVKA Odluke Ustavnog suda broj IUo-515/2011
 • PRAVILNIK o aerodromskim naknadama
 • PRAVILNIK o obrascu službene legitimacije vazduhoplovnog inspektora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
 • PRAVILNIK o načinu izrade i formi navigacionih postupaka
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o merilima za obračun i određivanje visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi
 • PRAVILNIK o uslovima pod kojima se izdaje odobrenje stranom avio-prevoziocu za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom
 • PRAVILNIK o pristupu tržištu usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromima
 • REŠENjE o imenovanju direktora JP „Komunalac” Dimitrovgrad
 • REŠENjE o imenovanju direktora Javno informativnog preduzeća „Radio televizija Caribrod” Dimitrovgrad
 • REŠENjE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Dimitrovgrad” – Dimitrovgrad
 • REŠENjE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Sportsko turistički centar Dimitrovgrad” – Dimitrovgrad
 • REŠENjE o imenovanju člana Komisije za imenovanja, 24 broj 119-6751/2013
 • REŠENjE o imenovanju člana Komisije za imenovanja, 24 broj 119-6752/2013
 • REŠENjE o imenovanju člana Komisije za imenovanja, 24 broj 119-6630/2013
 • REŠENjE o imenovanju člana Komisije za imenovanja, 24 broj 119-6818/2013
 • REŠENjE o imenovanju člana Komisije za imenovanja, 24 broj 119-6814/2013
 • REŠENjE o imenovanju direktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš
 • REŠENjE o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENjE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Beogradu
 • REŠENjE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednje železničke škole u Beogradu
 • REŠENjE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Narodnog muzeja u Beogradu
 • REŠENjE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodnog muzeja u Beogradu
 • REŠENjE o imenovanju predsednika i članova Saveta Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka
 • REŠENjE o imenovanju direktora „Instituta za povrtarstvo” društvo s ograničenom odgovornošću, Smederevska Palanka
 • REŠENjE o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora „Prosvetni pregled” d.o.o. Beograd
 • REŠENjE o imenovanju člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje
 • REŠENjE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Belorusije u Republici Srbiji
Izvor: Paragraf Lex