Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVNI INSTRUKTOR


• Stručni komentar - KOMENTAR AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD OD 2013. - 2018. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 71/2013
• Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA GRAĐANA, PRIJAVLJIVANJU PRIVREMENOG BORAVKA U INOSTRANSTVU I POVRATAKA IZ INOSTRANSTVA, PASIVIZIRANJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA, OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE - "Sl. glasnik RS", br. 68/2013

Izvor: Paragraf Lex