Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


• Apelacioni sud u Beogradu: DONOŠENJE OSUĐUJUĆE PRESUDE ZA KRIVIČNO DELO KOJE NIJE PREDMET OPTUŽNOG PREDLOGA - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 8)
• Apelacioni sud u Beogradu: NEDOZVOLJENOST ŽALBE IZJAVLJENE OD STRANE BRANIOCA KOJI JE PREUZEO ODBRANU OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 68 i član 372 stav 2
• Apelacioni sud u Beogradu: ODBACIVANJE OPTUŽNICE U ODSUSTVU ZAHTEVA OVLAŠĆENOG TUŽIOCA - Zakonik o krivičnom postupku: član 390 stav 1
• Apelacioni sud u Beogradu: ODLUČIVANJE O MOLBI ZA PREMEŠTAJ OSUĐENOG LICA NA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA - Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima: član 22
• Apelacioni sud u Beogradu: OSTVARENOST RADNJE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA RAČUNARSKA SABOTAŽA BRISANJEM POSTOJEĆIH PODATAKA - Krivični zakonik: član 299
• Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 6 - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 159 do 162 i čl. 167 do 170
• Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 7 - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: član 180a
• Viši trgovinski sud: KURSNE RAZLIKE PO NEPLAĆENIM RAČUNIMA I TOK ZASTARELOSTI - Zakon o obligacionim odnosima: član 374
• Viši trgovinski sud: OCENA ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE - Zakon o obligacionim odnosima: član 376
• Viši trgovinski sud: PREKID ZASTARELOSTI PLAĆANJEM DUGA - Zakon o obligacionim odnosima: član 387
• Viši trgovinski sud: PRIZNANJE DUGA UČINJENO OD STRANE TREĆEG LICA I TOK ZASTARELOSTI - Zakon o obligacionim odnosima: član 387
• Viši trgovinski sud: RADNJE POVERIOCA KOJIMA SE PREKIDA ZASTARELOST - Zakon o obligacionim odnosima: član 388
• Viši trgovinski sud: ROK ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA UTVRĐENOG PRINUDNIM PORAVNANJEM I PREKID ZASTAREVANJA - Zakon o obligacionim odnosima: član 379
• Viši trgovinski sud: ROK ZASTARELOSTI ZA POTRAŽIVANJE CENE ROBE PRODATE U KONSIGNACIONOJ PRODAJI - Zakon o obligacionim odnosima: član 374
• Viši trgovinski sud: UTICAJ SADRŽINE UGOVORA NA ROK ZASTARELOSTI - Zakon o obligacionim odnosima: član 374 i član 454 stav 1
• Viši trgovinski sud: ZASTARELOST POTRAŽIVANJA POVRAĆAJA ZAMENLJIVE AMBALAŽE - Zakon o obligacionim odnosima: član 374
• Viši trgovinski sud: ZASTARELOST U POSTUPKU NAKNADE ŠTETE PO OSNOVU ODGOVORNOSTI ZA DRUGOG - Zakon o obligacionim odnosima: član 376
• Viši trgovinski sud: ZASTAREVANJE POTRAŽIVANJA OSIGURAVAČA PREMA TREĆEM LICU ODGOVORNOM ZA NASTUPANJE OSIGURANOG SLUČAJA - Zakon o obligacionim odnosima: član 380

Izvor: Paragraf Lex