Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraKOMPANIJA GLAS INDUSTRI IZ SOFIJE KUPOVINOM AKCIJA POSTALA VEĆINSKI VLASNIK PARAĆINSKE STAKLARE


Kompanija Glas industri iz Sofije kupovinom akcija postala je većinski vlasnik paraćinske Staklare, navodi se u zajedničkom saopštenju Javnog preduzeća Srbijagas Novi Sad i međunarodnog konzorcijuma koji predvodi ta bugarska firma.

Transakcija u vrednosti od 20 miliona evra realizovana je na Beogradskoj berzi, uz posredovanje Nove Agrobanke AD Beograd.

Na taj način je uspešno okončan ceo postupak preuzimanja definisan Aneksom Ugovora o prodaji društvenog kapitala Srpske fabrike stakla, zaključenog sa Agencijom za privatizaciju krajem marta ove godine, sa ciljem kompletne finansijske i tehnološke revitalizacije jedinog proizvođača ambalažnog stakla u Srbiji.

Novi investitor će u narednom periodu pristupiti realizaciji planiranih investicija u modernizaciju i povećanje kapaciteta fabrike u minimalnom iznosu od 22 miliona evra, regulisanju prethodno nagomilanih obaveza prema bankama i komercijalnim poveriocima, kao i sprovođenju socijalnog programa na dobrovoljnoj osnovi, navodi se u saopštenju.

Izvor: