Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KRETANJE INFLACIJE U MAJU 2013. GODINE


Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, potrošačke cene su u maju ostale nepromenjene (0,0%). Međugodišnja inflacija je zabeležila pad i u maju se vratila u jednocifrenu zonu (9,9%). Nultoj mesečnoj inflaciji pozitivno su doprineli sezonsko poskupljenje voća i rast cena lekova, dok su cene naftnih derivata i većine prehrambenih proizvoda (sa izuzetkom voća) bile u umerenom padu.

Prema proceni Narodne banke Srbije, u narednom periodu očekuje se dalji pad međugodišnje stope inflacije, koja bi, prema centralnoj projekciji, trebalo da se vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja do oktobra 2013. Tome će, pored efekata visoke prošlogodišnje baze, doprineti i do sada preduzete mere monetarne politike, nova poljoprivredna sezona, niska agregatna tražnja, kao i dodatne mere na planu fiskalne konsolidacije.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 12.6.2013.