Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 51 OD 12.6.2013/ODABRANI DOKUMENTI


 •   ISPRAVKA UREDBE   O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE   SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br.   51/2013)
 •   NAREDBA O   SPROVOĐENJU POSEBNIH FITOSANITARNIH PREGLEDA RADI OTKRIVANJA ŠTETNIH   ORGANIZAMA BLEDOŽUTE KROMPIROVE CISTOLIKE NEMATODE GLOBODERA PALLIDA (STONE)   BEHRENS I ZLATNOŽUTE KROMPIROVE CISTOLIKE NEMATODE GLOBODERA ROSTOCHIENSIS   (WOLLENWEBER) BEHRENS, KAO I O MERAMA KOJE SE PREDUZIMAJU U SLUČAJU POJAVE   TIH ŠTETNIH ORGANIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)
 •     ODLUKA O     EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI 05 BROJ 424-4808/2013     ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)
 •     ODLUKA O     IZMENAMA STRATEGIJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U REPUBLICI     SRBIJI ZA PERIOD 2011–2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br.     51/2013)
 •     ODLUKA O     RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU MERE PODRŠKE INVESTICIJAMA KROZ REALIZACIJU     INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)
 •     ODLUKA O     RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU MERE PODRŠKE RAZVOJU INFRASTRUKTURE U MESNIM     ZAJEDNICAMA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)
 •     ODLUKA O     RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU MERE PODRŠKE RAZVOJU REGIONALNE INFRASTRUKTURE     ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)
 •     ODLUKA O     RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU MERE UNAPREĐENJA LOKALNE I REGIONALNE     INFRASTRUKTURE – GRADIMO ZAJEDNO ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O EMISIJI   DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 424-4719/2013 ("Sl. glasnik   RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O EMISIJI   DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 424-4722/2013 ("Sl. glasnik   RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O EMISIJI   DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 424-4727/2013 ("Sl. glasnik   RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O EMISIJI   DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI 05 BROJ 424-4720/2013 ("Sl.   glasnik RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O EMISIJI   DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI 05 BROJ 424-4721/2013 ("Sl.   glasnik RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O EMISIJI   DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI 05 BROJ 424-4723/2013 ("Sl.   glasnik RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O EMISIJI   DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI 05 BROJ 424-4724/2013 ("Sl.   glasnik RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O EMISIJI   DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI 05 BROJ 424-4725/2013 ("Sl.   glasnik RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O EMISIJI   DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI 05 BROJ 424-4728/2013 ("Sl.   glasnik RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O EMISIJI   DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI 05 BROJ 424-4729/2013 ("Sl.   glasnik RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O EMISIJI   DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI 05 BROJ 424-4731/2013 ("Sl.   glasnik RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O EMISIJI   DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI 05 BROJ 424-4733/2013 ("Sl.   glasnik RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O   USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA   2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O   UTVRĐIVANJU ELEKOVE VILE U ZRENJANINU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik   RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O UTVRĐIVANJU   KOMPLEKSA SVILARE NA RECI TAMIŠ U PANČEVU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl.   glasnik RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O   UTVRĐIVANJU KUĆE NEVENE ZABORSKI U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl.   glasnik RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O   UTVRĐIVANJU KUĆE U ULICI ŽARKA ZRENJANINA BROJ 106A (OBJEKAT 1) U PANČEVU ZA   SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O   UTVRĐIVANJU PINOVE VILE U ZRENJANINU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik   RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O   UTVRĐIVANJU STARE ZGRADE POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA U ZEMUNU ZA SPOMENIK   KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O   UTVRĐIVANJU VILE GLUMICE MARICE POPOVIĆ U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE   ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O   UTVRĐIVANJU VILE LAZIĆA I MITROVIĆA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl.   glasnik RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O   UTVRĐIVANJU ZGRADE "SOCIJALNOG" U PANČEVU ZA SPOMENIK KULTURE   ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O   UTVRĐIVANJU ZGRADE MINISTARSTVA SOCIJALNE POLITIKE I NARODNOG ZDRAVLJA U   BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)
 •   ODLUKA O   UTVRĐIVANJU ZGRADE VODNE ZAJEDNICE U ZEMUNU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl.   glasnik RS", br. 51/2013)
 •   PRAVILNIK O   USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSTUPKA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA   ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)
 •   REŠENJE O DAVANJU   SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI STATUTA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I   SERUME "TORLAK" ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)
 •   REŠENJE O   DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM AKTIVNOSTI DRUŠTVA SRBIJE ZA BORBU PROTIV RAKA   ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)
 •   REŠENJE O DODELI   NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA 05 BROJ 661-4566/2013 ("Sl. glasnik   RS", br. 51/2013)
 •   REŠENJE O DODELI   NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA 05 BROJ 661-4567/2013 ("Sl. glasnik   RS", br. 51/2013)
 •   REŠENJE O DODELI   NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA 05 BROJ 661-4568/2013 ("Sl. glasnik   RS", br. 51/2013)
 •   REŠENJE O DODELI   NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA 05 BROJ 661-4569/2013 ("Sl. glasnik   RS", br. 51/2013)
 •   REŠENJE O DODELI   NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA 05 BROJ 661-4570/2013 ("Sl. glasnik   RS", br. 51/2013)
 •   REŠENJE O DODELI   NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA 05 BROJ 661-4571/2013 ("Sl. glasnik   RS", br. 51/2013)
 •   REŠENJE O DODELI   NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA 05 BROJ 661-4574/2013 ("Sl. glasnik   RS", br. 51/2013)
 •   REŠENJE O DODELI   NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA 05 BROJ 661-4575/2013 ("Sl. glasnik   RS", br. 51/2013)
 •   REŠENJE O   NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA   HARMONIZACIJU PROPISA I PRAKSE I MEĐUNARODNU SARADNJU U SLUŽBI POVERENIKA ZA   INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl.   glasnik RS", br. 51/2013)
 •   REŠENJE O   NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA   ŽALBE I PRITUŽBE – PRISTUP INFORMACIJAMA U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE   OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS",   br. 51/2013)
 •   REŠENJE O   NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA   ŽALBE I PRITUŽBE – ZAŠTITA PODATAKA U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD   JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br.   51/2013)
 •   REŠENJE O   POSTAVLJENJU SEKRETARA MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS",   br. 51/2013)
 •   REŠENJE O   RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA   02-33 BROJ 333-1/13 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)
 •   REŠENJE O   RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA   02-33 BROJ 333-2/13 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)
 •   REŠENJE O   UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br.   51/2013)
 •   REŠENJE O   UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI   IZGRADNJE ULICE DOBROVOLJAČKE U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br.   51/2013)
 •   UKAZ O   POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE   SRBIJE U SJEDINJENIM DRŽAVAMA MEKSIKA ("Sl. glasnik RS", br.   51/2013)
 •   UKAZ O   POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE   SRBIJE U TURKMENISTANU, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U MOSKVI   ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)
 •   UKAZ O   POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA – ŠEFA STALNE   MISIJE REPUBLIKE SRBIJE PRI UJEDINJENIM NACIJAMA I DRUGIM MEĐUNARODNIM   ORGANIZACIJAMA U ŽENEVI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)
 •   ZAKLJUČAK VLADE   05 BROJ 011-4265/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013)
Izvor: