Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

CARINSKI INSTRUKTOR


Stručni komentar - POPUNJAVANJE JEDINSTVENE CARINSKE ISPRAVE (JCI) ZA POSTUPAK PRIVREMENOG UVOZA

Izvor: Paragraf Lex