Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

BUDŽETSKI INSTRUKTOR


• Stručni komentar - NAKNADA ZARADE - PLATE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POVODOM KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA SA PRIMERIMA OBRAČUNA
• AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 12.6.2013. godi

Izvor: