Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraJAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE NA KRAJU PRVOG TROMESEČJA 2012. GODINE IZNOSIO JE 14,6 MILIJARDI EVRA, ODNOSNO 51,1 ODSTO BDP


 Javni dug Srbije je na kraju prvog tromesečja 2012. godine iznosio 14,6 milijardi evra i u odnosu na kraj 2011. povećan je za 151 milion evra, objavila je Narodna banka Srbije.

Učešće javnog duga u BDP-u povećano je tokom prvog tromesečja za 3,4 procentna poena, na 51,1 odsto, navedeno je u analizi duga Srbije.

Kako je napomenula NBS, radi se o stanju javnog duga prema podacima Ministarstva finansija i proceni BDP-a centralne banke.    

Javni unutrašnji dug je tokom prvog tromesečja povećan za 199 miliona evra, s obzirom na to da je fiskalni deficit finansiran prodajom državnih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu.

Po osnovu dugoročnih dinarskih hartija od vrednosti, javni unutrašnji dug je povećan za 434,7 miliona evra. Istovremeno, smanjeno je stanje kratkoročnih dinarskih hartija od vrednosti za 141,6 miliona evra, kao i stanje hartija od vrednosti denominovanih u evrima za 89,2 miliona evra, što je uticalo na poboljšanje ročne i valutne strukture javnog duga.

Javni spoljni dug je smanjen za 48 miliona evra, pre svega zbog jačanja evra u odnosu na ostale valute zastupljene u strukturi duga.

Zaduživanje države prodajom hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu, uz smanjenje spoljnog duga, pozitivno se odrazilo na valutnu strukturu javnog duga - učešće dinarskog duga u ukupnom dugu povećano je tokom prvog tromesečja za 1,8 procentnih poena, na 16,2 odsto.

Učešće duga u evrima iznosilo je 57,1 odsto, u dolarima 18 odsto, dok se na specijalna prava vučenja i ostale valute odnosilo 8,7 odsto.

Kamatna struktura javnog duga nešto je povoljnija u odnosu na kraj 2011. godine. Udeo javnog duga ugovorenog po fiksnim kamatnim stopama na kraju prvog tromesečja iznosio je 69,1 odsto.

Izvor: Tanjug