Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraSVE REGISTROVANE POLITIČKE STRANKE, KOJE DOBIJAJU NOVAC IZ BUDŽETA, BILE SU U OBAVEZI DA DO 17. APRILA 2012.GODINE DOSTAVE GODIŠNJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA PRETHODNU GODINU


Prvi rezultati analize izveštaja političkih stranaka o troškovima predizborne kampanje biće poznati polovinom jula.  U Agenciju za borbu protiv korupcije  stiglo je oko 450 izveštaja od oko hiljadu, koliko bi trebalo da bude predato Agenciji do 18. juna. 

 Sve registrovane političke stranke, koje dobijaju novac iz budžeta, bile su u obavezi da do 17. aprila dostave godišnje finansijske izveštaje za prethodnu godinu. Na konferenciji "Transparentnosti Srbije" navedeno je da je nešto manje od polovine stranaka dostavilo podatke.

To je poboljšanje u odnosu na prethodne godine, kada su to činile svega dve do tri stranke, kaže predsednik "Transparentnosti" Vladimir Goati.

"Bolje je nego što je bilo ranije. Praktično su uravnoteženi i prihodi i rashodi i ostaje da se vidi da li ima nešto da nije navedeno", dodao je Goati.

"Sada predstoji da Agencija te izveštaje primi, da ih pregleda i uporedi ih sa podacima koje je prikupljala u procesu posmatranja izbora, preko mreže svojih posmatrača. Reč je o oko 200 ljudi koji su prikupljali informacije o tome na šta su stranke trošile novac".

ZA STRANKE KOJE NE ISPUNE OBAVEZU U ZAKONSKOM ROKU PREDVIĐENE SU PREKRŠAJNE, ALI I KRIVIČNE SANKCIJE.

Izvor: RTV