Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE/ Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O NAČINU PRESTANKA SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA I POSTUPKU ISPLATE NESAGLASNIH AKCIONARA U SLUČAJU ISKLJUČENJA AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP - "Sl. glasnik RS", br. 50/2012: • Isključenje akcija iz trgovanja na berzi i brisanje iz Registra javnih društava •
• USKLAĐIVANJE INVESTICIONIH DRUŠTAVA SA NOVIM ZAKONOM O TRŽIŠTU KAPITALA: Način ispunjenja obaveze kolektivnog zastupanja ovlašćene banke kao organizacionog dela banke

Izvor: Paragraf Lex