Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU - "Sl. glasnik RS", br. 55/2012
• UVOĐENJE KAPITACIJE U SISTEM OBRAČUNA PLATA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA OD 1.7.2012. GODINE
• AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 12.6.2012. godine •

Izvor: Paragraf Lex