Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA


Radna grupa Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde i državne uprave Republike Srbije koju je imenovao direktor Uprave dr Milan Stevović izradila je predlog Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srbije.

Predlog zakona urađen je uz organizacionu i logističku podršku Misije OEBS-a u Republici Srbiji.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu: astepanovic@mpravde.gov.rs

Možete preuzeti radnu verziju Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srbije kao i obrazac za komentare putem linka http://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/1556/radna-verzija-zakona-o-izvrsenju-krivicnih-sankcija.php (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde i državne uprave, 12.5.2013.