Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POČINJE JAVNA RASPRAVA O RAZVOJU SISTEMA IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA: 14. I 15. MAJ 2013. GODINE


Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde i državne uprave i Misija OEBS-a u Srbiji organizuju okrugli sto u cilju razmene mišljenja stručne javnosti u vezi sa izazovima koji postoje u sistemu izvršenja krivičnih sankcija. Okrugli sto, koji će se održati 14. i 15. maja u hotelu Zira u Beogradu, ujedno označava i početak javne rasprave o razvoju sistema izvršenja krivičnih sankcija.

U cilju pružanja adekvatnog odgovora na brojne izazove, radna grupa Uprave je uz podršku Misije OEBS-a, izradila nacrt Strategije razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija 2013-2020, nacrt novog Zakona o izvršenju krivičnih sankcija (ZIKS) kao i Zakon o izvršenju vanzavdoskih sankcija i mera (Zakon o probaciji).

Novom Strategijom definisani su prioriteni pravci daljeg razvoja sistema izvršenja i postavljaju pravni temelji za razvoj i dalje usklađivanje sistema izvršenja u skladu sa međunarodnim standardima. Jedna od značajnih novina u ZIKS-u je uvođenje sudije za izvršenje (na nivou višeg suda), kao potpuno novog instituta u pravosudnom sistemu, kojim će se obezbediti sadržajnije i aktivnije učešće suda u procesu izvršenja krivičnih sankcija i praćenju primene mere pritvora.

Prvim Zakonom o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, uspostavlja se sveobuhvatni pravni okvir za izvršenje alternativnih mera i sankcija, počev od predkrivičnog postupka pa sve do uslovnog otpusta, kao i način i oblici institucionalne podrške i prihvata otpuštenih osuđenih u društvenoj zajednici (post-penalni prihvat).

Predlog Strategije razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji za period 2013-2020. godine, kao i radnu verzija Zakona o izvršenju krivičnih sankcija možete pronaći u rubrici "Radne verzije propisa" http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde i državne uprave, 12.5.2013.