Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE: BESPLATNA REGISTRACIJA ELEKTRONSKE ADRESE ZA PRIJEM POšTE, INTERNET ADRESE I KONTAKT PODATAKA


Agencija za privredne registre od 1. maja 2013. godine pruža mogućnost da privredni subjekti registruju elektronsku adresu za prijem pošte, internet adresu i svoje kontakt podatke bez plaćanja naknade. Ovi podaci biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici APR-a, uz ostale registrovane podatke o privrednom društvu ili preduzetniku.

Besplatna registracija i promena navedenih podataka omogućena je na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 39/2013), od 30.4.2013. godine.

Da bi APR registrovala ove podatke, privredni subjekti treba da unesu svoje podatke o elektronskoj adresi za prijem pošte, internet adresi i kontakt telefone u registracionu prijavu za osnivanje ili naknadno, kroz upis ili promenu drugih podataka, a Agencija će ih besplatno registrovati i objaviti na svojoj internet stranici, na linku Pretraga podataka.

Registracijom elektronske adrese za prijem pošte biće olakšana komunikacija između Agencije i privrednih subjekata u toku samog postupka obrade predmeta, a ovi podaci poslužiće i za kreiranje novih elektronskih servisa zahvaljujući kojima će privrednicima biti omogućeno da i sami promene određene podatke, bez podnošenja registracione prijave na šalteru APR-a.

Ovo predstavlja i korak ka uspostavljanju elektronske registracije za koju se Agencija za privredne registre ubrzano priprema, stvarajući uslove za njegovu skorašnju primenu.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 12.5.2013.