Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA: Sudija za izvršenje, kao potpuno nova profesija u pravosudnom sistemu Srbije ubuduće će kontrolisati izvršenje kazni u zatvoru


  • Sudija za izvršenje, kao potpuno nova profesija u pravosudnom sistemu Srbije, ubuduće bi trebalo da bude zadužen za kontrolu izvršavanja kazne zatvora osuđenih lica, zaštiti njihovih prava, a učestvovaće i u odlučivanju o beneficijama na koje tokom služenja kazne osuđeni pod određenim uslovima stiču pravo.

Ova sudska kontrola izvršavanja zatvorskih kazni predviđena je NACRTOM ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA koji bi trebalo da bude predstavljen iduće sedmice na javnoj raspravi, zajedno sa zakonom koji će regulisati izvršenje alternativnih sankcija i Nacionalnom strategijom za izvršenje krivičnih sankcija od 2013. do 2020. godine koje je priredilo Ministarstvo pravde i državne uprave.

Sudija za izršenje imaće zaduženje da nadzire i kontroliše ne samo ponašanje lica koje služi kaznu, već i poštovanje njegovih prava od strane zatvorskog osoblja.

 

U srpskim zatvorima ima oko 11.000 pritvorenih i osuđenih lica dok su realni zatvorski kapaciteti oko 8.000. Međutim, iako je prošlogodišnjim Zakonom o amnestiji oko 4.500 osuđenih steklo pravo da umanje kazne za četrvtinu i time rasteretilo zatvorske kapacitete, novi pritvorenici i osuđenici nastavljaju da popunjavajuupraženja mesta, tako da se nova Strategija, ali i zakonska rešenja pokazuju kao neophodna.

On će i davati mišljenje kada se odlučuje o beneficijama na koje osuđeni stiče pravo tokom služenja kazne ukoliko se dobro vlada - kao što su otvoreni tretman, pravo na vikende, školovanje tokom robije odnosno stručna obuka, kao i pravo na uslovni otpust posle izdržane dve trećine kazne.

Direktor Uprave za izvršenje krivičih sankcija Ministarstva pravde u Državne uprave Milan Stevović rekao je da će uvođenje sudske kontrole izvršavanja kazne zatvora u maksimalnoj meri štititi prava osuđenih lica. 

"Uvodimo nov institut - sudiju za izvršenje koji će imati za cilj da na profesionalan način kontorliše izvršavanje zatvorskih kazni, poštovanje prava osuđneih lica, a i da ima značajnog uticaja u donošenju odluka koje su na neki način benefit za sva osuđena lica", rekao je Stevović Tanjugu.

On je ukazao da će Ministarstvo 14 i 15. maja održati javnu raspravu na kojoj će stručnoj i široj javnosti predstaviti novu Strategiju za izvršenje krivičnih sankcija od 2013. do 2020. godine, kao i dva nova zakona koja se tiču izvršenja krivicnih sankcija.

Jedan zakon će se, prema njegovim recicma, odnositi na izvršavanje zavodskih sankcija, odnosno zatvorskih kazni, a drugi će regulisati sve ostale alternativne sankcije - nezatvorske kazne i mere.

 "Od 2005. do 2012. godine imali smo prethodnu strategiju i u maksimalnom obimu smo je izvršili. Ono što smo zacrtali novom strategojom do 2020. nadam se da ćemo takođe u visokom procentu ostvariti", rekao je direktor Uprave. 

Kada su u pitanju alternativne sankcije, zakon koji ih reguliše je po prvi put izdvojen iz sistema zakona izvršavanja krivičnih sankcija, ukazao je Stevović i napomenuo da se na taj način približavamo regulativi Evropske unije. 

"Smatramo da je to značajan napredak i novina koja će biti od dobrobiti za veliki deo populacije kada su u pitanju lakša krivična dela", napomenuo je on. 

Stevović je ukazao da je pred Ministarstvom i Upravom zadatak da smanji i rastepereti zatvorske kapacitete, i da u tom pravcu vode računa i o ekonomskom aspektu. 

"Sve gledamo i da sa ekonomakog aspekta sve bude podmireno a to je da na što jeftiniji način imamo izvršavanje krivicnih sankcija i mera. Ono što je najbitnije je da će ovakav sistem krivičnih sankcija građane Srbije manje koštati", zakljucico je Stevović.

 

Izvor: Tanjug