Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 5) I 6) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU, ZA POLJOPRIVREDNE SVRHE, ZA GREJANJE I U INDUSTRIJSKE SVRHE
• Stručni komentar - OBAVEZE (DUŽNOSTI) PORESKOG INSPEKTORA TERENSKE KONTROLE U POSTUPKU PORESKE KONTROLE PREMA ODREDBAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
• Stručni komentar - PORESKI PERIOD ZA KOJI SE OBRAČUNAVA PDV, PODNOSI PORESKA PRIJAVA I PLAĆA PDV

Izvor: Paragraf Lex