Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - NOTARIJAT U BOSNI I HERCEGOVNI: • Način organizacije notarske službe i funkcija notara •
• Stručni komentar - NOVO ZNAČENJE IZRAZA ODGOVORNO LICE I PREKVALIFIKACIJA ZAPOČETIH POSTUPAKA U ZLOUPOTREBU POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA: • Od 1. jula 2013. godine za sve postupke koji se vode zbog krivičnog dela zloupotreba odgovornog lica biće nadležan viši sud •
• Pitanje i odgovor - EVIDENCIJA DNEVNOG PROMETA UGOSTITELJA

Izvor: Paragraf Lex