Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA: POčETAK PRUżANJA USLUGE UNIVERZALNOG SERVISA


Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010) definiše osnovne usluge univerzalnog servisa:

1. pristup javnoj komunikacionoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na fiksnoj lokaciji, uključujući uslugu prenosa podataka koja obezbeđuje funkcionalan pristup Internetu;

2. pristup uslugama obaveštenja i javnim telefonskim imenicima;

3. korišćenje javnih telefonskih govornica;

4. besplatno upućivanje poziva službama za hitne intervencije;

5. posebne mere koje osobama sa invaliditetom i socijalno ugroženim korisnicima osiguravaju jednake mogućnosti za pristup javno dostupnim telefonskim uslugama, uključujući upućivanje poziva službama za hitne intervencije, uslugama obaveštenja i javnim telefonskim imenicima.

Usluge univerzalnog servisa pružaju se na tehnološki neutralnoj osnovi, sa propisanim kvalitetom i po pristupačnim cenama, a osobama sa invaliditetom i socijalno ugroženim korisnicima po povoljnijim cenama.

Operatori koji, u skladu sa odlukom Upravnog odbora RATEL-a, imaju obavezu da obezbeđuju univerzalni servis su:

1."Telekom Srbija" a.d,

2.Telenor d.o.o,

3.VIPmobile d.o.o. i

4.Orion telekom d.o.o.

Operatori će, od 1. aprila 2013. godine početi sa realizacijom usluge univerzalnog servisa.

Spisak lokacija i raspored operatora koji pružaju uslugu univerzalnog servisa http://www.ratel.rs/upload/documents/Novosti/Univerzalni_servis_-_lokacije_i_operatori_mart_2013.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 12.3.2013.