Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNA VERZIJA NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ZA PERIOD OD 2013. DO 2018. GODINE


Na osnovu rezultata rada radne grupe za izradu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije (Strategija) za period od 2013. do 2018. godine, dana 11.03.2013. godine izrađena je radna verzija Strategije.

Radna grupa sastavljena je od predstavnika relevantnih državnih organa i institucija - Agecije za borbu protiv korupcije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva građevine i urbanizma, Uprave za poslove unutrašnje kontrole policije, Ministarstva finansija i privrede, Državne revizorske institucije, Uprave za javne nabavke; predstavnika pravosudnih institucija - Vrhovni kasacioni sud, Pravosudna akademija, Advokatska komora Srbije; kao i predstavnika nevladinih institucija - Transparentnost Srbija i Pištaljka.

Takođe, u izradi radnog teksta strategije učestvovali su i predstavnici medija, Saveta za borbu protiv korupcije, kabineta prvog potpredsednika Vlade, dalje, predstavnik Republičkog javnog tužilaštva, direktor Centra za marketing, informisanje i promocije Privredne komore Srbije, predstavnik kabineta predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, posebni savetnik ministra pravde i državne uprave, ali i viši savetnik u Sektoru za zdravstveno osiguranje Ministarstva zdravlja.

Ministarstvo pravde i državne uprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Strategije i da daju svoje komentare na radni tekst Strategije.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu: vlado.bojicic@mpravde.gov.rs

U narednom periodu, radna grupa nastavlja svoj rad na izradi Akcionog plana koji prati Strategiju, a u kojem će biti tačno definisani kriterijumi i merila za ostvarenje ciljeva propisanih strategijom.

Tekst radne verzije Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013 možete preuzeti na sajtu Ministarstva pravde i državne uprave http://www.mpravde.gov.rs/cr/news/vesti/radna-verzija-nacionalne-strategije-za-borbu-protiv-korupcije.html (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde i državne uprave, 12.3.2013.